lørdag 25. oktober 2008

Publisering av bilder på Norsknettfoto

Vi her på Norsk nettfoto publiserer bildene større enn hva blogger har satt som største størrelse "STOR". Blogger har også atter en gang gjort endringer, så vi må justere våre prosedyre når vi publiserer bildene våre. Her skal vi prøve forklare fremgangsmåten for de to mest vanlige publiseringsmetodene.

1) For dere som bruker den gamle metoden hvor dere går inn og setter bredde, høyde og endrer fra s400 til s800 i HTML teksten er det ingen forandringer. Da er oppskriften som vist med bilder lenger ned i artikkelen.

2) For dere som bruker den nye metoden hvor bredde og høyde parameterne er fjernet fra HTML teksten, må dere endre fra s400 til s800 i HTML teksten. Dette for å få 800 pikslers bredde på bildene.

Felles for begge metodene er at man går på fanen ” Rediger HTML (Edit HTML)” i innlegget.
Oppsummert, for at siden våres skal se mest mulig ryddig ut så har vi satt følgende standard:

  • maks 800 piksler i bredden for liggende bilder
  • maks 700 piksler i høyden for stående bilder.
  • velg "midtstilt" og "stor" som størrelse

BILDESTØRRELSE PÅ BILDEFILENE DERE LASTER OPP
En annen ting mange ikke er klar over er at hvis man publiserer bilder rett fra kamera i full størrelse så spiser man opp lagringsplassen på bloggen sin mye fortere. Man mister også noe av skarpheten i bildene da det er Blogger sitt system som forminsker bildene ned til 400 piksler eller 800 piksler som de fleste av oss bruker. Bruk heller et redigerings program til å endre bildene ned til den størrelsen du benytter. I de fleste redigeringsprogrammer gjøres denne prosessen i det du lagrer bildet. Bruker man f. eks 800(s800) pikslers bilder på bloggen er det ideelle å lagre til 800 piksler. Dette kalles å skalere ned størrelsen på bilde.

Hensikten med å skalere.
Bildene (filene) som kommer ut av kamera er store (målt i antall piksler) og de bør skaleres ned da det ikke er nødvendig med så store filer og stor oppløsning. Dette fordi bl.a en dataskjermen har begrenset oppløsning, og kan bare vise et bestemt antall piksler. Det er en fordel å skalere bildet hvis det skal legges ut på internett eller weben fordi størrelsen på fila blir mindre, og du kan optimere bildet for fremvisning på skjermen. Det er også viktig å lagre til fargerom sRGB for de bildene som skal legges ut på internett. Det finnes flere gode gratis bilderedigerings programmer for å gjøre dette.

NB. Du KAN skalere både opp og ned, men naturlig nok blir kvaliteten dårligere når du skalerer opp. Så å skalere opp BØR unngåes.  1. Velg utforming midten (1.) og bildestørrelse stor. ( 2. ) Klikk så LAST OPP BILDENår bilde er lastet opp klikk på rediger HTML. (3.)

HTML teksten vil da komme til syne, finn så bilde størrelsen i texten. Standard verdien for liggende bilder som lastes opp har som oftest bredde (width) 400px(3.1) og høyden er som regel (height) 266px. (3.2) Ps. hvis vi beskjærer et bilde så vil fortsatt bredden være 400px mens høyde verdien vil varier ut fra hvor mye bildet er beskjært.

Da vi bruker 800px som standard og største bredde så må vi regne ut bredden på bilde slik at det fortsatt blir proposjonalt med høyden. Vi deler da 400 på 266 og får da forholdstallet 1.5. Siden bredden skal være 800 må vi dele 800 på 1.5. Høyden blir da 533px.

PS. I dette eksempelet er bredden (width) 800px (3.1) og høyde (height) 482px (3.2)
Avviket skyldes at bilde er beskåret.

For stånde bilder gjelder de samme regler, men der må vi sette en begrensning på høyen på bildene da de fleste av oss ikke har skjermoppløsning som støtter bilder over 675px i høyden.
Så for stående bilder blir regne stykket 675px delt på forholdtallet. Et eksempe på et stående bilde er som følger 675px delt på 1.5 som gir en bredde på 450px.

NB. Etter dere har publisert bilde/innlegget så høyreklikk på bilde å velg "bilde egenskaper" - "Wiev Image Info" og sjekk at pikslene dere har satt stemmer. Har man satt høyde til 800px og bredden til 532px skal det stå 800px X 532px. Viser bilde infoen f.eks skalert til 800px X 531px
så må man inn å redigere bredden til 531px eller vil bilde miste noe av sin skarphet.


Så må vi endre s400 (4.) som du finner i tekstentil s800. (Dette har med oppløsningen/kvaliteten på bilde å gjøre) Som i bilde under. (5.)Har man kamera innstillinger for hånd (EXIF data) kan dette legges inn som etiketter.
( Canon 40D, Sigma 17 - 70, Iso 400, Blender f/9, Lukker 1/160, Brennvidde 55mm)
Bilde tittel legges under tittel. Annen info legges under bildet.

Trykk så publiser innlegg. (
6.)

PS. En måte å finne Exif informasjon i et bilde er å benytte gratis programmet Opanda Exif viewer. Det er en plugin for Internet Explorer og FireFox som kan lastes ned å innstalleres via lenkene her. FireFox Internet Explorer
Etter innstallasjon vil man få et ekstra valg når man høyreklikker med musen på et bilde i full størrelse. Valget er som følger " View Exif/GPS/IPTC/ with IExif".
Det vil da komme opp et popup vindu inneholdene den exif informasjonen som er tilgjenelig i bilde.

Oppdatert 9/9-2010

2 kommentarer:

RuneE sa...

John - mye god jobbing her! :-)

Dagrun sa...

Applaus! Kjempebra forklart!